Χρησιμοποιώντας τον ήλιο μπορούμε να ηλεκτροδοτήσουμε το ακίνητό σας χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, παρέχοντάς σας ενεργειακή αυτονομία. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από τους ηλιακούς συλλέκτες, τις μπαταρίες που αποθηκεύουν την παραγόμενη ενέργεια, το ρυθμιστή φόρτισης των μπαταριών και το μετατροπέα (inverter) του συνεχούς ρεύματος σε εναλασσόμενο.
Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και σε συνεργασία με γεννήτρια (Η/Ζ) και σχεδιάζεται να παρέχει αυτονομία για τουλάχιστον 2 ημέρες.
Η λογική σε οδηγεί εδώ...!
Copyright   Ecologic Energy   2012
Σχεδιασμός & διαχείριση ιστότοπου:
Copyright   Ecologic Energy   2012