Δεσμεύστε τη δύναμη του ανέμου για το συμφέρον σας! Η χρήση ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση ή πώληση στο δίκτυο θα γίνεται όλο και πιο συχνή. H νομοθεσία είναι σε ισχύ και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τις "μικρές" ανεμογεννήτριες μέχρι 50kW, είναι σχετικά απλές. Η παραγωγή της ενέργειας εξαρτάται μόνο από την ισχύ του ανέμου στην περιοχή και όχι από την ηλιοφάνεια ή τις καιρικές συνθήκες.
Ιδιαίτερα συνηθισμένη είναι η χρήση μικρών ανεμογεννητριών σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά και γεννήτριες ρεύματος πετρελαίου για την αυτόνομη ρευματοδότηση οικιών και άλλων χώρων.
Η λογική σε οδηγεί εδώ...!
Copyright   Ecologic Energy   2012
Σχεδιασμός & διαχείριση ιστότοπου:
Copyright   Ecologic Energy   2012