Προκατασκευασμένος οικίσκος 3Χ5Χ2,5 μ. Πιστοποιημένος, με 36 μήνες εγγύηση!.
Μόνο 5.550€ + ΦΠΑ
 
Μεταφερόμενα και τροχήλατα κτίρια
χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος CAHEEBA
Η λογική σε οδηγεί εδώ...!
Copyright   Ecologic Energy   2012
Σχεδιασμός & διαχείριση ιστότοπου:
Copyright   Ecologic Energy   2012