επιστροφή
Νέες τιμές αγοράς ηλ. ενέργειας από φ/β συστήματα
 
   
      Οι εγγυημένες τιμές αγοράς της ενέργειας από φωτοβολταϊκά διαμορφώνονται ως εξής:
Ισχύουν από 01/06/2013 κι εξαιρούνται όσα παίρνουν παράταση έως 30/06/2013, δηλαδή:
•«Αγροτικά» ≤100kW
•≤100kW που έληγαν από 12/03/2013 έως 30/06/2013
Η λογική σε οδηγεί εδώ...!
Copyright   Ecologic Energy   2012
Σχεδιασμός & διαχείριση ιστότοπου:
Copyright   Ecologic Energy   2012