επιστροφή
 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ»
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΌΙΚΟΝ»
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και παράλληλα αυξάνοντας την αξία του.
 
ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
•Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
•Έχουν καταταχτεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντος των τελευταίων τριών ετών.
 
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 
Κατηγορία
Ωφελούμενων                 Α1                            Α2                                  Β
Ατομικό
Εισόδημα             Α.Ε. ≤12.000€      12.000€≤Α.Ε.≤40.000€     40.000€≤Α.Ε.≤60.000€
Οικογενειακό
Εισόδημα             Ο.Ε.≤20.000€       20.000€≤0.Ε.≤60.000€     60.000€≤0.Ε.≤80.000€
 
Κίνητρο             70% Επιχορήγηση      35% Επιχορήγηση           70% Επιχορήγηση
                       30% Άτοκο Δάνειο      65% Άτοκο Δάνειο           30% Άτοκο Δάνειο
                     (επιδότηση επιτοκίου   (επιδότηση επιτοκίου        (επιδότηση επιτοκίου
                   100% έως 31/12/2015)   100% έως 31/12/2015)     100% έως 31/12/2015)
 
Η λογική σε οδηγεί εδώ...!
Copyright   Ecologic Energy   2012
Σχεδιασμός & διαχείριση ιστότοπου:
Copyright   Ecologic Energy   2012