επιστροφή
«Όλα για την ανάπτυξη»
ή πως το Ελληνικό κράτος κλείνει περισσότερες επιχειρήσεις
και οδηγεί και άλλους στην ανεργία.
 
Με πρόσφατη απόφασή της (22/3/12) η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), αποφάνθηκε ότι η περιοχή της Πελοποννήσου δεν μπορεί να δεχτεί νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, λόγω «κορεσμού» του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση αφορά και τις εγκαταστάσεις σε κτίρια του «ειδικού προγράμματος στεγών», για συστήματα ισχύος <10kW, τα λεγόμενα «οικιακά».
 
Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, το δίκτυο της ΔΕΗ χρήζει αναβάθμισης, η οποία έχει άγνωστο χρόνο αποπεράτωσης (!) και σε κάθε περίπτωση θα είναι άνω των τριών ετών και μέχρι τότε, το δίκτυο αδυνατεί να δεχτεί νέες πηγές τροφοδότησης από ΑΠΕ. Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία του δικτύου και σε στοιχεία σχετικά με τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις Φ/Β, με βάση τα οποία φαίνεται ότι ξεπερνιέται ο στόχος που είχε τεθεί για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
 
Η ορθότητα της ανάλυσης κατά την άποψή μας αμφισβητείται. Πρώτον λόγω του ότι μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός επενδύσεων Φ/Β (κυρίως πάρκων) τελικά θα υλοποιηθούν, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης , άρα δεν τίθεται θέμα υπερκάλυψης των στόχων. Δεύτερον, λόγω του ότι η παραγωγή ενέργειας και η τροφοδοσία του Δικτύου σε τοπικό επίπεδο από τις κατοικίες ελαφρύνει και δεν επιβαρύνει το Δίκτυο, διότι δεν χρειάζεται μεταφορά ενέργειας σε μακρινές αποστάσεις. Η παραγώμενη ενέργεια καταναλώνεται τοπικά (είτε την ίδια στιγμή, π.χ. κλιματιστικά, είτε αποθηκεύεται τοπικά για χρήση αργότερα). Η αναβάθμιση των δικτύων μπορεί να είναι μικρότερης κλίμακας (άρα και μειωμένου κόστους) και οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερες, λόγω μικρότερης απόστασης μεταφοράς.
 
Το πολυδιαφημισμένο «Εδικό πρόγραμμα στεγών» του Ελληνικού κράτους που ξεκίνησε το 2009, λήγει άδοξα για μια μεγάλη περιφέρεια της χώρας το 2012!! Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί κατά την άποψή μας ανικανότητα σχεδιασμού, συνεννόησης, ενδεχομένως και εξυπηρέτηση συμφερόντων, ενώ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στην τοπική οικονομία. Σημειώνουμε ότι στο χώρο των ΑΠΕ δραστηριοποιούνται άνω των 300 μικρών επιχειρήσεων σε όλη την Πελοπόννησο, ενώ υπάρχουν και δύο εταιρείες παραγωγής Φ/Β πλαισίων με βάση την Πελοπόννησο!. Στη Μεσσηνία δε, πάνω από 35 εταιρείες έχουν ως κύριο αντικείμενο την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, οι περισσότερες των οποίων απασχολούν εργαζόμενους και συνεργάζονται και με τεχνικούς-εγκαταστάτες για την υλοποίηση των έργων.
 
Τα Φ/Β και ιδιαίτερα τα οικιακά είναι ο μοναδικός ίσως τρόπος παραγωγής ενέργειας του οποίου τα ωφέλη διαχέονται σε τόσο μεγάλο εύρος της κοινωνίας (μελετητές μηχανικοί, εγκαταστάτες, παραγωγοί Φ/Β πλαισίων, βάσεων στήριξης, ηλεκτρολογικού υλικού, διαφημιστικές εταιρείες, πολίτες που επενδύουν σε Φ/Β στη στέγη τους, εργοδοτικές εισφορές, ΦΠΑ). Αντί λοιπόν το κράτος να ενισχύει την τοποθέτηση Φ/Β σε στέγες, απεξαρτώντας τις ενεργειακές μας ανάγκες από το πετρέλαιο και το λιγνίτη και δίνοντας οικονομικά ωφέλη σε μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, βάζει απότομα φρένο στη μοναδική αναπτυξιακή δραστηριότητα των τελευταίων τριών ετών (εκτός των ενεχυροδανειστηρίων και των εισπρακτικών εταιρειών!), σπρώχνοντας επιχειρήσεις στο κλείσιμο και ως επι το πλείστον νέους ανθρώπους στην ανεργία. Κατά τα λοιπά, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας!!. Μάλλον η συνταγή ξεπερνά τις δυνατότητες κατανόησης από τον κοινό νου!.
Η λογική σε οδηγεί εδώ...!
Copyright   Ecologic Energy   2012
Σχεδιασμός & διαχείριση ιστότοπου:
Copyright   Ecologic Energy   2012