Αξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία μας σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων και την πολυετή εργασία μας στο εξωτερικό (και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια), αναλαμβάνουμε :
- Μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων
- Παρακολούθηση και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων
- Εκπαίδευση πωλητών
- Εξαγωγικό μάρκετινγκ
 
Επίσης, σε συνεργασία με την "ΑΝΕΛΙΞΗ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων" ανάπτυξη συστημάτων ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000 και στη σύνταξη επενδυτικών σχεδίων για επιδότηση από τον Αναπτυξιακό νόμο, το ΕΣΠΑ και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Η λογική σε οδηγεί εδώ...!
Copyright   Ecologic Energy   2012
Σχεδιασμός & διαχείριση ιστότοπου:
Copyright   Ecologic Energy   2012