Οι αντλίες θερμότητας είναι ίσως η αποδοτικότερη μορφή θέρμανσης/ψύξης, υπερέχοντας κατά πολύ από τις «κλασικές» μεθόδους θέρμανσης (ακόμα και από τις ανανεώσιμες), μια και :
- λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα και αποδίδουν μέχρι και 500% της δαπανώμενης ενέργειας
- λειτουργούν μέρα και νύχτα και σε θερμοκρασίες από -20 - +45
- η απόδοσή τους παραμένει ίδια, ανεξάρτητα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος
- η απόσβεση της επένδυσης γίνεται σε 2-3 χρόνια.
 
Οι αντλίες θερμότητας απορροφούν τη θερμική ενέργεια που υπάρχει στο περιβάλλον (αέρα – αεροθερμία / γη – γεωθερμία) και παράγουν ζεστό νερό για ψύξη/θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Μπορούν να καλύψουν όλες τις σχετικές ανάγκες σε κατοικίες, ξενοδοχεία, κάμπινγκ, βιοτεχνίες, κολυμβητήρια κλπ. Αντικαθιστούν ή συνεργάζονται με το λέβητα πετρελαίου.
 
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το κόστος της οφέλιμης ενέργειας για κάθε είδος θερμικού συγκροτήματος, σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
Δείτε το
Ενημερωτικό Δελτίο της Ecologic Energy για τις αντλίες θερμότητας
Η λογική σε οδηγεί εδώ...!
Copyright   Ecologic Energy   2012
Σχεδιασμός & διαχείριση ιστότοπου:
Copyright   Ecologic Energy   2012